Slovak English
Teaching programs P3D | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Teaching programs P3D

Home / Teaching programs P3D


Všeobecné informácie

Programy spoločnosti P3D sa veľmi ľahko sa ovládajú, sú úplne interaktívne, za čo získavajú rôzne ocenenia. Poskytujú realistické obrazy virtuálnej reality vo vysokej kvalite zobrazenia, teda zobrazujú presné a verné detaily až na vedeckej úrovni a dômyselné riešenia pre pedagogiku.

Úplná interaktivita vo všetkých programoch dovoľuje neobmedzené možnosti pohybu medzi obrázkami. Kresliace a popisné nástroje dovoľujú vyučujúcemu vkladať poznámky a skice priamo do obrázkov a následne ich uložiť spolu s obrázkami tak, aby svojou pridanou hodnotou obohacovali zobrazené informácie a prispôsobovali prednášku potrebám a zámerom vyučujúceho.

Programy P3D ponúkajú vyučujúcim a študentom vizuálnu podporu hlasovému a písomnému výkladu, čo významne rozširuje porozumenie, zapamätanie učiva, zapája študentov do výučbového procesu, otvárajúc tak takmer neobmedzené možnosti skvalitňovania výučby.

Systémové požiadavky na počítače:

 • Operačný systém: Windows XP, Vista, 7 a 8 Pro
 • RAM pamäť: 2 GB
 • Procesor: core i3 (odporúčaný core i5)
 • Voľný priestor na disku: 5 GB
 • Videokarta: 256 MB s Open GL kompatibilitou
 • Reproduktory
 • Voľný USB port (na USB kľúč)
 • Ukážky práce s programami P3D:

  Kliknite na: http://www.p3d.com.br/exemplos-de-aulas/tutorial/
  Kliknite na: http://www.p3d.com.br/eng/ a otvorte záložku Products

  Na stiahnutie: Leták (SVIDES_Letak_P3D.pdf)
  Na stiahnutie: Cenník (Cennik_P3D.pdf)