Slovak English
Programs P3D – Biology 2 | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Programs P3D – Biology 2

Home / Programs P3D – Biology 2


Programy P3D - Biológia 2


Program P3D - Biológia 2 je zameraný na mikrobiológiu. Pomerne ľahko a názorne vysvetľuje zložité procesy, ako napr. delenie buniek, dvojitá skrutkovica DNA s jej väzbami dusík-vodík a kyslík-vodík, procesy replikácie DNA, procesy infikovania ľudského tela a jeho obranného boja s vírusmi a baktériami.

  • DNA a replikácia DNA
  • Bunka
  • Mitóza a mióza
  • Vírusy a baktérie
  • Vírusová infekcia a imunitný systém