Slovak English
Programs P3D – Biology 1 | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Programs P3D – Biology 1

Home / Programs P3D – Biology 1


Programy P3D - Biológia 1


Program P3D - Biológia 1 okrem iného poskytne fascinujúci výlet do ľudského tela, zobrazeného vo virtuálnej realite v 3D zobrazení v troch nezávislých a prekrývajúcich sa vrstvách (svaly, kostra a vnútorné orgány), ktoré môžu byť zobrazené v ľubovoľnej kombinácii. Ďalej, detailné 3D obrázky a videá, zobrazujúce rôzne časti ľudského tela, dovoľujú preniknúť hlbšie do anatómie ľudského tela.

 • Ľudské telo vo virtuálnej realite (orgány, kostra a svaly v troch rôznych, navzájom sa prekrývajúcich vrstvách)
 • Vývoj ľudského plodu
 • Svalová hmota a vnútorná práca svalov
 • Nervový systém, neuróny a reflexy
 • Obehový systém
 • Krvný obeh a srdce
 • Vylučovací systém a obličky
 • Oko
 • Ucho
 • Zuby
 • Koža
 • Ženské a mužské reprodukčné orgány
 • Proces oplodňovania