Slovak English
Programs P3D – Biology 3 | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Programs P3D – Biology 3

Home / Programs P3D – Biology 3


Programy P3D - Biológia 3


Nedávno ocenený program P3D - Biológia 3 ponúka animované interaktívne 3D modely viacerých druhov a tried zvierat, umožňujúce študentom porozumieť rôznorodosti života na Zemi a jej biodiverzite.

 • Živočíchy
 • Hubky
 • Pŕhlivce
 • Ploskavce
 • Hlístovce
 • Mäkkýše
 • Obrúčkavce
 • Článkonožce
 • Ostnatokožce
 • Polochordáty
 • Chordáty