Slovak English
Programs P3D – Chemistry | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Programs P3D – Chemistry

Home / Programs P3D – Chemistry


Programy P3D - Chémia


Program P3D - Chémia zobrazuje hlavné charakteristiky a vlastnosti chemických prvkov v trojrozmernej periodickej tabuľke. Interaktívne 3D zobrazenie všetkých prvkov, kovalentné a iónové väzby, spin, orbitály a ďalšie pohľady na súčasné modely atómu (Daltonov, Thomsonov, Rutherfordov a Bohrov), atď. - to všetko pomáha zmeniť hodiny výučby chémie na fascinujúci výlet s cieľom pochopiť zloženie nám známej hmoty.

 • 3D periodická tabuľka prvkov
 • Modely atómu
 •    - Daltonov atóm
     - Thomsonov atóm
     - Rutherfordov atóm
     - Bohrov atóm
 • Spektrometer
 • Orbitály
 • Spin
 • Iónová väzba
 • Kovalentná väzba