Slovak English
Programs P3D – Geography 1 | Svides s.r.o.
Svides s.r.o.

Programs P3D – Geography 1

Home / Programs P3D – Geography 1


Programy P3D - Geografia 1


Program P3D - Geografia 1 okrem iných možností ponúka úplne interaktívne 3D mapy, ktoré môžu byť zobrazené alternatívne v geostacionárnom pohľade, alebo v planisférickej projekcii.
V časti rovnodennosť a slnovrat je zobrazený tieň Slnka na Zemi v rôznych časových pásmach a ročných obdobiach. Tieto pomerne ťažko sa vysvetľujúce a abstraktné témy sú spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a nezabudnuteľné.

  • Trojrozmerné mapy v geostacionárnom pohľade, alebo v planisférickej projekcii
  • Kartografia
  • Slnovrat, rovnodennosť, ročné obdobia a denný a nočný čas v priebehu roka
  • Slnečná sústava vo virtuálnej realite
  • Formovanie plynných planét
  • Formovanie terestrických planét
  • Zem a Mesiac na obežnej dráhe